top of page

Beleid Bescherming Persoonsgegevens

A. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het "KANAKI" -teken is een geregistreerd reputatiemerk waarvan de begunstigde het bedrijf is met de naam "Hellenic Quality Foods Anonymous Food Company", hierna "HQF" genoemd. HQF is de eigenaar van alle auteursrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, alle rechten voorbehouden. Dergelijke inhoud is bedoeld voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik.
 
De onderstaande bepalingen en voorwaarden, evenals enige andere wet of regelgeving die van toepassing is op deze Website, het internet of het World Wide Web, zijn op gelijke wijze van toepassing op alle gebruikers van deze Website.

Deze website is gemaakt voor uw persoonlijke entertainment, informatie, educatie en communicatie. Het is u toegestaan ​​de inhoud van deze website alleen voor niet-commercieel persoonlijk gebruik te gebruiken, op voorwaarde dat u zich ook houdt aan alle bepalingen en voorwaarden met betrekking tot industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website. U bent echter niet verantwoordelijk voor het verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, plaatsen of gebruiken van de inhoud van deze website voor openbare of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HQF.

Uw toegang tot en gebruik van deze website zijn ook onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden. Door deze website te bezoeken en te bekijken, accepteert u onvoorwaardelijk en onvoorwaardelijk dat u zich aan de algemene voorwaarden houdt en erkent u dat eventuele andere mogelijke overeenkomsten tussen u en HQF niet langer van kracht zijn met betrekking tot de zaken die hierin worden behandeld.
 
Algemene voorwaarden
1. U dient alles wat u ziet of leest op deze website te beschouwen als auteursrechtelijk beschermd door HQF, tenzij anders vermeld, en u mag dergelijke inhoud niet gebruiken anders dan voorzien in deze algemene voorwaarden of in de tekst van de website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HQF. HQF kan geen garanties bieden dat het gebruik van materiaal dat op deze website wordt weergegeven geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of verbonden zijn met HQF.

2. Ondanks de redelijke inspanningen van HQF om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op deze Website te verstrekken, kan dit de juistheid van de informatie niet garanderen en aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze Website.

3. Uw gebruik en browsen van deze website gebeurt op eigen risico. Noch HQF noch enige van haar functionarissen, directeurs, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, enz. Die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze Website is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit de toegang tot en / of het gebruik van deze Website. Zonder enige beperking van het voorgaande, wordt alles op deze Website aan u geleverd ZOALS HET IS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, HET IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. Bovendien aanvaardt HQF geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw computer of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, browsen en / of gebruik van deze website en de bijbehorende services of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website.
 
4. Alle communicatie of materiaal dat u via e-mail of anderszins naar deze website verzendt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandeld. Bovendien staat het HQF vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken, of enige andere informatie in enige communicatie die u naar deze website stuurt voor welk doel dan ook te gebruiken. Door uw gebruik van deze Website kunt u, beperkte informatie verstrekken en HQF verzamelen voor elk doel dat zij geschikt acht.

5. Afbeeldingen van personen of plaatsen die op deze website worden weergegeven, vormen ofwel het eigendom van HQF of content die is geautoriseerd voor gebruik door HQF. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden tenzij dit specifiek is toegestaan ​​door deze Algemene voorwaarden, of in het geval dat elders op deze Website specifieke toestemming wordt verleend.
 
6. De handelsmerken, logo's en alle illustraties en weergaven van producten in het algemeen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Handelsmerken") die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van HQF en anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete licentie of het recht om elke vorm van een handelsmerk op deze website te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HQF of derden, die de handelsmerken op deze website bezitten. Het gebruik door u van de Handelsmerken die op de Website worden getoond, of enige andere inhoud daarvan, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is verboden.

7. HQF kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, met onmiddellijke ingang.
B. HET GEBRUIK VAN COOKIES
Terwijl u een van onze websites bekijkt, kunnen we bepaalde informatie opslaan op uw computer, mobiel of tablet. Deze informatie zal in de vorm van cookies of in de vorm van vergelijkbare bestanden zijn en kan ons op vele manieren helpen. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website aan te passen zodat deze beter aansluit bij uw interesses en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat u een cookiebestand opslaat. Raadpleeg de instructies van uw browser of het helpscherm voor meer informatie over deze functies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale media-functies te bieden en ons verkeer te analyseren. Bovendien delen we informatie over hoe u onze site gebruikt met sociale media, reclame en analysepartners die deze mogelijk kunnen combineren met andere informatie die u hebt gegeven of verzameld in verband met uw gebruik van de services voor hen. Als u onze site blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.
 
De wet stelt dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als dit absoluut noodzakelijk is voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw licentie nodig.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of verwijderen          zoals beschreven in Artikel 9 van het Privacybeleid.
 
Extra informatie automatisch verzameld

In sommige gevallen kunnen we automatisch technische informatie verzamelen (bijvoorbeeld niet door registratie) die niet persoonlijk identificeerbaar is wanneer u naar de site linkt. Voorbeelden van dit soort informatie zijn het type internetbrowser dat u gebruikt, het type besturingssysteem van de computer die u gebruikt en de domeinnaam van de website van waaruit u naar onze website hebt gelinkt.
 
C. VEILIGHEIDSBELEID - PERSOONSGEGEVENS
Hellenic Quality Foods (HQF), producent van KANAKI-producten, erkent het belang van persoonlijke gegevensbeveiliging en elektronische transacties. HQF vindt het van het grootste belang om ze te beschermen en te beschermen door alle nodige technische maatregelen te nemen en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. De gegevens die door HQF worden verzameld, zijn de gegevens die uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, met uitsluiting van elk ander ongewenst gebruik daarvan.
 
1. Doel: Het doel van dit beleid is om de proefpersonen te informeren over de verzamelde gegevens voor hun eigen dienst, om hen te informeren over aanbiedingen en nieuwe diensten. Via dit beleid kunnen betrokkenen worden geïnformeerd over hun rechten op toegang tot, correctie en verwijdering van gegevens.

2. Persoonlijke gegevens: HQF vraagt ​​en ontvangt van u alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om onze relatie te dienen en wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld. We verzamelen ook gegevens die u vrijwillig hebt meegedeeld aan ons bedrijf.

3. Gegevensbeveiliging: het HQF heeft alle passende technische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Biedt beperkte toegang alleen aan die werknemers / werknemers die toegang tot de gegevens nodig hebben. Het neemt alle nodige maatregelen om ongeoorloofde toegang tot, gebruik of wijziging van dergelijke gegevens te voorkomen. Het voldoet aan de huidige wetgeving en heeft procedures ingesteld voor gegevensbescherming.

4. Gegevensontvangers: gegevens mogen alleen worden geautoriseerd door de werknemers van het bedrijf, evenals door externe partners die zich er, door middel van contracten met het HQF, toe verbinden om aan dit beleid te voldoen en in het bijzonder om niet te kopiëren, te verwijderen of te vernietigen. en knoeien met deze gegevens.

5. Onderwerpen Rechten: De betrokkene heeft de rechten onder Wet 2472/1997, zoals van toepassing, namelijk het recht op toegang, correctie en verwijdering. Elke relevante aanvraag kan worden gedaan via de KANAKI-website op www.kanakirecipes.com of per e-mail op consumerline@hqf.gr of door te bellen naar het telefoonnummer van de consumentlijn 801 11 2 1111.

6. Gebruik van gegevens: HQF kan gebruik maken van uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, nieuwe producten, nieuwe diensten en al het andere met betrekking tot de werking en organisatie van ons bedrijf. Als u in de toekomst geen updates / promoties / promoties van ons bedrijf wilt ontvangen, kunt u dit registreren door een e-mail te sturen naar consumerline@hqf.gr.

7. Openbaarmaking van gegevens: HQF publiceert geen gebruikersgegevens tenzij deze een schriftelijke toestemming hebben van de betrokkene of vereist zijn door een gerechtelijk bevel, openbare orde of beslissing / bestelling van een andere openbare autoriteit.

8. Linken naar andere websites: via de HQF-website is het mogelijk om verbinding te maken met websites van andere bedrijven. HQF draagt ​​geen verantwoordelijkheid jegens gebruikers voor het lekken van persoonlijke gegevens vanwege het gebruik ervan op de website van de onderneming, producten en diensten van derden.

9. Cookies: HQF kan cookies gebruiken om de gebruiker te identificeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de terminals van elke gebruiker zonder enige informatie of kennis van persoonlijke bestanden of documenten van de gebruiker te ontvangen. Cookies worden uitsluitend gebruikt om de toegang van gebruikers tot specifieke producten en / of diensten te vergemakkelijken en voor statistische doeleinden om de gebieden te bepalen waarin de producten en / of diensten van HQF populair zijn of voor marketingdoeleinden. HQF geeft gebruikers het recht om hun verzet tegen het gebruik van cookies te verklaren, in welk geval de gebruiker geen verdere toegang tot dergelijke services kan krijgen. Als u toestemming of toestemming wilt, kunt u een e-mail sturen naar consumerline@hqf.gr.

10. Beleidswijzigingen: HQF behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen door deze tekst bij te werken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in alle andere gevallen waarin dit noodzakelijk wordt geacht.
bottom of page