top of page

Personlig Data Beskyttelsespolitikk

A. INDUSTRIELLE OG INTELLEKTULE EIENDOMSRETTIGHETER
KANAKI-tegnet er et registrert varemerkesvaremerker, hvorav mottakeren er selskapet ved navnet "Hellenic Quality Foods Anonym Food Company", heretter kalt "HQF". HQF er eieren av all copyright knyttet til innholdet på dette nettstedet, alle rettigheter forbeholdt. Slike innhold er ment for personlig og ikke for kommersiell bruk.

Vilkårene som er fastsatt nedenfor, samt annen lov eller forskrift som gjelder for dette nettstedet, Internett eller World Wide Web, gjelder lik alle brukere av dette nettstedet.

Dette nettstedet er opprettet for personlig underholdning, informasjon, utdanning og kommunikasjon. Du har lov til å bruke innholdet som vises på denne nettsiden for ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at du også overholder alle vilkår og betingelser knyttet til industrielle og immaterielle rettigheter med hensyn til innholdet på denne nettsiden. Imidlertid distribuerer du ikke mange, distribuere, overføre, gjenbruk, poste eller bruke innholdet på denne nettsiden for offentlige eller kommersielle formål uten skriftlig skriftlig tillatelse fra HQF.
 
Din tilgang til og bruk av dette nettstedet er også underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved å få tilgang til og surfe på denne nettsiden, aksepterer du ubetinget og uforbeholdent å overholde de generelle vilkårene og du anerkjenner at eventuelle andre mulige avtaler mellom deg og HQF ikke lenger har effekt i forhold til de saker som er dekket her.
Generelle vilkår
1. Du bør vurdere alt du ser eller leser på denne nettsiden som opphavsrettslig beskyttet av HQF, med mindre annet er oppgitt, og du må ikke bruke slikt innhold på annen måte enn det som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene eller i teksten til nettstedet uten skriftlig skriftlig forklaring samtykke fra HQF. HQF kan ikke gi noen garantier for at bruken av materiale som vises på denne nettsiden, ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet HQF.

2. Til tross for HQFs fornuftige forsøk på å gi nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet, garanterer det ikke nøyaktigheten av informasjonen, og påtar seg heller ikke noe ansvar eller ansvar for eventuelle feil eller unnlatelser i innholdet på denne nettsiden.
 
3. Din bruk og surfing av denne nettsiden skjer på egen risiko. Hverken HQF eller noen av dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, representanter, etc. som er involvert i å skape, produsere eller levere denne nettsiden, er ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader som skyldes tilgang til og / eller bruk av denne nettsiden. Uten noen begrensninger på det foregående, er alt på denne nettsiden gitt til deg, som det er uten garantier av noe slag, det er eksplisitt eller underforstått, uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, den underforstått GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRYKKELSE. Videre påtar HQF intet ansvar eller ansvar for eventuelle skader på datamaskinen eller virus som kan infisere datamaskinen eller annen eiendom på grunn av at du får tilgang til, surfer og / eller bruker denne nettsiden og noen av dens tjenester eller laster ned materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra denne nettsiden.
 
4. Eventuelle kommunikasjoner eller materiale du sender til denne nettsiden via e-post eller på annen måte, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Videre er HQF fri til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper, teknikker eller annen informasjon som finnes i enhver form for kommunikasjon du sender til denne nettsiden for noe som helst formål. Gjennom din bruk av denne nettsiden kan du sende inn, og HQF kan samle, begrenset informasjon til ethvert formål det anser passende.

5. Bilder av personer eller steder som vises på denne nettsiden utgjør enten eiendommen til HQF eller innhold godkjent for bruk av HQF. Bruken av disse bildene av deg eller andre som er autorisert av deg, er forbudt, med mindre det er tillatt i disse vilkårene, eller i tilfelle at spesifikk tillatelse er gitt andre steder på denne nettsiden.

6. Varemerker, logoer og alle illustrasjoner og viser av produkter, generelt (heretter kollektivt kalt "Varemerker") som vises på denne nettsiden, er registrerte eller ikke-registrerte varemerker for HQF og andre. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som en uttrykkelig eller underforstått lisens eller rett til å bruke noen form for varemerker som vises på denne nettsiden uten skriftlig skriftlig tillatelse fra HQF eller tredjepart, som kan eie varemerker som vises på denne nettsiden. Bruken av varemerkene som vises på nettstedet, eller annet innhold derav, unntatt som angitt i disse vilkårene og betingelsene, er forbudt.

7. HQF kan når som helst revidere disse generelle vilkårene, som har umiddelbar virkning.
B. BRUK AV KOKKER
Mens du ser på et av våre nettsider, kan vi lagre litt informasjon på din datamaskin, mobil eller nettbrett. Denne informasjonen kommer i form av informasjonskapsler eller i form av lignende filer og kan hjelpe oss på mange måter. Cookies tillater oss for eksempel å tilpasse et nettsted slik at det passer bedre med dine interesser og preferanser. Med de fleste nettlesere kan du slette informasjonskapsler fra harddisken din, blokkere alle informasjonskapsler, eller motta en advarsel før du lagrer en informasjonskapselfil. Vennligst se i nettleserens instruksjoner eller hjelpeskjermen for å lære mer om disse funksjonene. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser, gi sosiale medier, og analysere trafikken vår. I tillegg deler vi informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med sosiale medier, annonsering og analysepartnere som kan kombinere dem med annen informasjon du har gitt eller samlet inn i forbindelse med din bruk av tjenestene deres. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, samtykker du i bruk av våre cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes av nettsteder for å gjøre brukeropplevelsen mer effektiv.

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten din dersom det er helt nødvendig for driften av dette nettstedet. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din lisens.

Du kan endre eller fjerne samtykket når som helst som        beskrevet i artikkel 9 i personvernreglene.

Tilleggsinformasjon samles automatisk

I enkelte tilfeller kan vi automatisk samle inn (for eksempel ikke gjennom registrering) teknisk informasjon som ikke er personlig identifiserbar når du kobler til nettstedet. Eksempler på denne typen informasjon inkluderer typen nettleser du bruker, operativsystemtypen til datamaskinen du bruker, og domenenavnet på nettstedet du har koblet til vårt nettsted fra.
C. SIKKERHETSPOLITIK - PERSONLIGE DATA
Hellenic Quality Foods (HQF), som produserer KANAKI-produkter, anerkjenner viktigheten av personlig datasikkerhet samt elektroniske transaksjoner. HQF anser det som ypperlig å beskytte og beskytte dem ved å ta alle nødvendige tekniske tiltak og overholde gjeldende lovgivning. Dataene som samles inn av HQF er de som kreves og brukes utelukkende til de formål de er samlet for, unntatt noen annen uønsket bruk derav.
 
1. Formål: Formålet med denne politikken er å informere fagene om dataene som er samlet inn for egen tjeneste, å informere dem om tilbud og nye tjenester. Gjennom denne politikken kan registrerte brukere bli informert om deres rett til å få tilgang til, rette og slette data.
 
2. Personlige data: HQF forespørsler og mottar kun deg de dataene som er strengt nødvendige for å betjene vårt forhold, og brukes kun til det formål det ble samlet inn. Vi samler også inn data som du frivillig har kommunisert til vårt firma.

3. Datasikkerhet: HQF har tatt alle nødvendige tekniske tiltak for å beskytte dine personlige data. Gir begrenset tilgang til de ansatte / ansatte som trenger tilgang til dataene. Den skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, bruk eller modifikasjon av slike data. Det overholder gjeldende lovgivning og har satt opp prosedyrer for databeskyttelse.

4. Data mottakere: Data kan kun godkjennes av selskapets ansatte, samt av tredjepartspartnere som gjennom avtaler med HQF er forpliktet til å overholde denne politikken, og spesielt for ikke å kopiere, bortskaffe, ødelegge og manipulering av disse dataene.
 
5. Emnerettigheter: Den registrerte har rettighetene i henhold til lov 2472/1997, som gjeldende, nemlig rett til tilgang, korreksjon og sletting. Eventuell relevant forespørsel kan gjøres enten via KANAKIs nettside på www.kanakirecipes.com eller via e-post på consumerline@hqf.gr eller ved å ringe forbrukerlinjen telefonnummer 801 11 2 1111.

6. Bruk av data: HQF kan benytte seg av dataene dine for å informere deg om tilbud, nye produkter, nye tjenester og alt annet relatert til driften og organisasjonen av vårt firma. Hvis du ikke ønsker å motta oppdateringer / kampanjer / kampanjer fra vårt firma i fremtiden, kan du registrere det ved å sende en e-post til consumerline@hqf.gr

7. Dataopplysning: HQF avslører ikke brukerdata med mindre den har skriftlig fullmakt fra den registrerte eller er påkrevd av en rettsordre, offentlig orden eller beslutning / bestilling fra en annen offentlig myndighet.

8. Kobling til andre nettsteder: Via HQF-nettstedet er det mulig å koble til nettsteder fra andre selskaper. HQF bærer ikke ansvar overfor brukere for personell lekkasje på grunn av deres bruk på selskapets nettside, tredjeparts produkter og tjenester.

9. Cookies: HQF kan bruke informasjonskapsler for å identifisere brukeren. Informasjonskapsler er små tekstfiler lagret i hver brukers terminal uten å motta informasjon eller kunnskap om personlige filer eller dokumenter fra brukeren. Informasjonskapsler brukes kun for å lette brukerens tilgang til bestemte produkter og / eller tjenester og for statistiske formål for å fastslå hvilke områder HQFs produkter og / eller tjenester er populære eller markedsføringsformål. HQF gir brukerne rett til å erklære motstand mot bruk av informasjonskapsler, i så fall vil brukeren ikke kunne få ytterligere tilgang til slike tjenester. Hvis du vil samtykke eller samtykke, kan du sende en e-post til consumerline@hqf.gr.
 
10. Policy Modification: HQF forbeholder seg retten til å endre denne policyen ved å oppdatere denne teksten for å møte gjeldende databeskyttelseslover og i andre tilfeller anser den for nødvendig.
bottom of page