top of page

Personuppgifter Skyddspolicy

A. INDUSTRIELLA OCH INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER
KANAKI-tecknet är ett registrerat rykte varumärke, vars mottagare är företaget med namnet "Hellenic Quality Foods Anonymous Food Company", nedan kallat "HQF". HQF är ägare av all upphovsrätt avseende innehållet på denna webbplats, alla reserverade rättigheter. Sådant innehåll är avsett för personligt och inte för kommersiellt bruk.

Villkoren som anges här nedan, liksom annan lag eller förordning som gäller för denna webbplats, Internet eller World Wide Web, gäller lika för alla användare av denna webbplats.

Denna webbplats har skapats för din personliga underhållning, information, utbildning och kommunikation. Du har rätt att använda innehållet som visas på denna webbplats för icke-kommersiellt, personligt bruk, förutsatt att du också följer alla villkor för industriell och immateriell äganderätt med avseende på innehållet på denna webbplats. Däremot delar du inte många, distribuerar, sänder, återanvändar, postar eller använder innehållet på denna webbplats för offentliga eller kommersiella ändamål utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från HQF.
 
Din tillgång till och användning av denna webbplats är också föremål för följande villkor. Genom att komma åt och bläddra på den här webbplatsen accepterar du ovillkorligen och utan förbehåll att du följer de allmänna användarvillkoren och du bekräftar att andra möjliga avtal mellan dig och HQF upphör att gälla med avseende på de frågor som häri omfattas.
Allmänna villkor
1. Du bör överväga allt som du ser eller läser på denna webbplats som upphovsrättsskyddat av HQF, om inte annat anges och du får inte använda sådant innehåll på annat sätt än vad som föreskrivs i dessa användarvillkor eller i texten på webbplatsen utan föregående skrift samtycke från HQF. HQF kan inte ge några garantier för att användningen av material som visas på den här webbplatsen inte kränker rättigheter för tredje part som inte ägs av eller är ansluten till HQF.

2. Trots HQF: s rimliga ansträngningar att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på denna webbplats, garanterar den inte informationens noggrannhet och tar inte heller något ansvar eller ansvar för fel eller försummelse i innehållet på denna webbplats.
 
3. Din användning och bläddring av denna webbplats sker på egen risk. Varken HQF eller någon av dess officerare, regissörer, anställda, medarbetare, representanter etc. som är involverade i att skapa, producera eller leverera denna webbplats är ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga eller följdskador som uppstår genom att komma åt och / eller använda denna webbplats. Utan några begränsningar till ovanstående, tillhandahålls allt på denna webbplats till dig, som det är utan garanti, av något slag, det är uttryckligt eller underförstått, utan några garantier av något slag, antingen uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till den underförstådda GARANTIER FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE ELLER INTRÄDNING. Vidare tar HQF inget ansvar eller ansvar för skador på din dator eller andra virus som kan infektera din dator eller annan egendom på grund av att du åtkomst till, surfar och / eller använder denna webbplats och någon av dess tjänster eller nedladdar material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats.
 
4. Eventuell kommunikation eller material som du skickar till denna webbplats via e-post eller på annat sätt kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Dessutom är HQF fri att använda några idéer, koncept, know-how eller tekniker eller annan information som ingår i all kommunikation som du skickar till denna webbplats för något ändamål. Genom din användning av denna webbplats kan du skicka in, och HQF får samla in, begränsad information för alla ändamål som den anser lämpliga.
 
5. Bilder av personer eller platser som visas på denna webbplats utgör antingen egenskapen till HQF eller innehåll som är godkänt för användning av HQF. Användningen av dessa bilder av dig, eller någon annan som är auktoriserad av dig, är förbjuden om inte det är särskilt tillåtet i dessa Allmänna Villkor, eller om det finns särskilda tillstånd på annat håll på denna webbplats.
 
6. Varumärkena, logotyperna och alla illustrationer och produktersvisningar, i allmänhet (nedan kallade "Varumärken") som visas på denna webbplats är registrerade eller icke-registrerade varumärken tillhörande HQF och andra. Inget innehåll på denna webbplats ska tolkas som en uttrycklig eller underförstått licens eller rätt att använda någon form av något varumärke som visas på denna webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från HQF eller tredje part, som kan äga varumärkena som visas på denna webbplats. Användningen av varumärkena som visas på webbplatsen eller något annat innehåll därav, med undantag av vad som anges i dessa Allmänna Villkor, är förbjudet.
 
7. HQF kan när som helst ändra dessa allmänna villkor, som har omedelbar verkan.
B. ANVÄNDNING AV KOKOR
Medan du tittar på en av våra webbplatser kan vi lagra viss information på din dator, mobil eller surfplatta. Denna information kommer att vara i form av cookies eller i form av liknande filer och kan hjälpa oss på många sätt. Till exempel tillåter cookies att vi anpassar en webbplats så att den passar bättre med dina intressen och preferenser. Med de flesta webbläsare kan du rensa Cookies från hårddisken, blockera alla Cookies eller få en varning innan du lagrar en cookiefil. Vänligen se i din webbläsares instruktioner eller hjälpskärmen för att lära dig mer om dessa funktioner. Vi använder cookies för att personifiera innehåll och annonser, tillhandahålla sociala medier och analysera vår trafik. Dessutom delar vi information om hur du använder vår webbplats med sociala medier, annonsörer och analytikapartners som kan kombinera dem med annan information som du har gett eller samlat i samband med din användning av tjänsterna. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användningen av våra cookies.

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att göra användarupplevelsen effektivare.

Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om det är absolut nödvändigt för driften av denna webbplats. För alla andra typer av cookies behöver vi din licens.

Du kan ändra eller ta bort ditt samtycke när som helst enligt        beskrivningen i artikel 9 i sekretesspolicyen.

Ytterligare information samlas automatiskt

I vissa fall kan vi automatiskt samla in (t.ex. inte genom registrering) teknisk information som inte är personligt identifierbar när du länkar till webbplatsen. Exempel på denna typ av information är den typ av Internet-webbläsare du använder, operativsystemtypen för den dator du använder och domännamnet på webbplatsen som du har länkat till vår webbplats.
C. SÄKERHETSPOLITIK - PERSONLIGA UPPGIFTER
Hellenic Quality Foods (HQF), som producerar KANAKI-produkter, erkänner vikten av personuppgifter och elektroniska transaktioner. HQF anser att det är yttersta viktigt att skydda och skydda dem genom att vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder och överensstämma med gällande lagstiftning. Uppgifterna som samlas in av HQF är de som krävs och används uteslutande för de ändamål för vilka de samlas in, med undantag för någon annan oönskad användning därav.

1. Syfte: Syftet med denna policy är att informera ämnena om de uppgifter som samlas in för egen tjänst, att informera dem om erbjudanden och nya tjänster. Genom denna policy kan registrerade informeras om deras rätt att få tillgång till, korrigera och radera data.
 
2. Personuppgifter: HQF begär och tar emot från dig endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för att betjäna vårt förhållande och används endast för de ändamål för vilka det samlades in. Vi samlar också in data som du frivilligt kommunicerat med vårt företag.
 
3. Datasäkerhet: HQF har vidtagit alla lämpliga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Ger begränsad tillgång endast till de anställda / anställda som behöver tillgång till uppgifterna. Den ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra obehörig tillgång, användning eller modifiering av sådana uppgifter. Det överensstämmer med gällande lagstiftning och har inrättat förfaranden för dataskydd.
 
4. Mottagare: Data får endast godkännas av bolagets anställda och av tredje part som genom avtal med HQF är skyldiga att följa denna policy och i synnerhet för att inte kopiera, bortskaffa, förstöra och manipulering av dessa data.

5. Ämnesrättigheter: Den registrerade har rättigheterna enligt lag 2472/1997, i förekommande fall, nämligen rätten till tillgång, rättelse och radering. Eventuell relevant begäran kan göras antingen via KANAKIs webbplats på www.kanakirecipes.com eller via e-post på consumerline@hqf.gr eller genom att ringa Consumer Line telefonnummer 801 11 2 1111.

6. Användning av data: HQF kan utnyttja dina uppgifter för att informera dig om erbjudanden, nya produkter, nya tjänster och allt annat relaterat till verksamheten och organisationen av vårt företag. Om du inte vill få några uppdateringar / kampanjer / kampanjer från vårt företag i framtiden kan du registrera det genom att skicka ett mail till consumerline@hqf.gr

7. Uppgiftslämnande: HQF avslöjar inte användardata om den inte har skriftligt tillstånd från den registrerade eller krävs av en domstolsordning, allmän ordning eller beslut / order från en annan offentlig myndighet.

8. Koppling till andra webbplatser: Via HQF-webbplatsen är det möjligt att ansluta till andra företags webbplatser. HQF bär inte ansvar för användarna för eventuella läckage av personuppgifter på grund av deras användning på företagets hemsida, produkter och tjänster från tredje part.

9. Cookies: HQF kan använda cookies för att identifiera användaren. Cookies är små textfiler som lagras i varje användares terminal utan att ta emot någon information eller kunskap om personliga filer eller dokument från användaren. Cookies används enbart för att underlätta användaråtkomsten till specifika produkter och / eller tjänster och för statistiska ändamål för att fastställa de områden där HQFs produkter och / eller tjänster är populära eller marknadsföringsändamål. HQF ger användarna rätt att deklarera deras motstånd mot användningen av cookies, i vilket fall användaren inte kommer att kunna få ytterligare tillgång till sådana tjänster. Om du vill godkänna eller samtycka kan du skicka ett mail till consumerline@hqf.gr

10. Policyändring: HQF förbehåller sig rätten att ändra denna policy genom att uppdatera denna text för att uppfylla tillämpliga dataskyddslagar och i annat fall anser den vara nödvändig.
bottom of page